• Kerst en nieuwjaar

  19 december − Bestuur, Fractie en de Leden van de Roosendaalse VVD WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2019 Lees verder

 • Informatie aan arbeidsmigranten

  11 december − Tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad werd een motie ingediend om arbeidsmigranten beter te informeren wat wij in onze gemeente nou eigenlijk gewoon en niet gewoon vinden. De VVD vindt dat mensen die zich hier willen vestigen onze taal moeten spreken, maar als ze voor een korte periode komen is dat natuurlijk niet haalbaar. Daarom hebben wij de motie gesteund die het college vraagt bepaalde informatie in het Engels en in de moedertaal van de meest gevestigde groepen arbeidsmigranten aan te bieden. Hiermee kan een steentje worden bijgedragen aan het verminderen van misstanden en overlast. Lees verder

 • Kinderpardon

  05 december − Vluchtelingen hebben recht op veiligheid. Daar is geen discussie over. Dat hoeft niet in Europa te zijn, de VVD is van mening dat vluchtelingen moeten worden opgevangen in de regio, zodat alle vluchtelingen worden opgevangen, niet alleen zij die rijk genoeg zijn om zich naar Europa te laten smokkelen. Met het huidige systeem zijn de enige winnaars de mensensmokkelaars. Zij brengen de levens van duizenden mensen moedwillig in gevaar op bijvoorbeeld de Middellandse Zee. Zij vormen de basis van uitbuiting, criminaliteit en gedwongen prostitutie. Gemeenten en anderen die illegalen opvangen, dragen hun steentje bij aan het in stand houden van de enorme opeenstapeling van menselijk leed. Langer in de illegaliteit verblijven creëert de hoop op een verblijfsvergunning, zeker als het kinderen betreft. Alles wat in interlandelijke adoptie ten strengste verboden is, wat in de gehele wereld wordt afgekeurd, wordt bij asielkinderen vergeten. Het Haags Adoptieverdrag uit 1995 beschermt kinderen tegen de risico’s van illegale, onrechtmatige, voorbarige en slecht voorbereide adopties naar het buitenland. Alle uitgangspunten en maatstaven van dit verdrag om kinderen te beschermen worden genegeerd bij debatten over het kinderpardon in Nederland. Dezelfde Kinderombudsman die interlandelijke adopties afkeurt pleit voor de opvang van asielkinderen. Ouders of verzorgers die asielkinderen opvoeden zonder ze zelfs maar hun moedertaal bij te brengen worden tegemoetgekomen, in plaats van dat ze worden gestraft voor verwaarlozing. We worden helaas geconfronteerd met een onbedoelde maar ernstige dubbele moraal. Ieder pardon veroorzaakt nieuwe reizigers, ieder pardon leidt er toe dat mensen hun leven en dat van hun kinderen in de waagschaal stellen, ieder pardon veroorzaakt een aaneenschakeling van pijn en verdriet. Dat is de trieste werkelijkheid. En daaraan kan en wil de Roosendaalse VVD niet meewerken. De motie Roosendaal Kinderpardongemeente is in de gemeenteraad afgewezen met 15 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Lees verder

 • Rookvrije generatie

  05 december − Onze kinderen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee-) roken door ze te laten opgroeien in een rookvrije omgeving wordt alsmaar belangrijker gevonden. De Roosendaalse VVD heeft tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad een motie mede ingediend om zorg te dragen voor stimulering van het bereiken van een rookvrije generatie. Denk daarbij vooral aan kinderopvangcentra, scholen, speeltuinen, gemeentelijke- en publieke gebouwen. Het College zal jaarlijks een terugkoppeling geven over behaalde resultaten. Lees verder

 • Voortbestaan Huis van Morgen/ Care Innovation Centre

  05 december − Samen met andere partijen heeft de VVD een motie geschreven om ervoor te zorgen dat het Huis van Morgen en het CIC kunnen blijven bestaan. Hier worden zorg, innovatie en onderwijs bijeengebracht en wordt gewerkt aan de toekomst. Tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente is deze motie aangenomen. De komende jaren zullen andere partijen - buurgemeenten, zorgaanbieders - een deel van de financiering over moeten nemen, zodat we samen gaan profiteren van de enorme vindingrijkheid van onze professionals. Lees verder

 • DE JONGERENROOS

  12 oktober − Gisterenavond heeft de VVD de eigenstandige motie "de Jongerenroos instellen als Roosendaalse Jongerenonderscheiding" ingediend. Een mooi initiatief dat raadsbreed is gesteund. Door deze motie hopen wij dat jongeren zich meer bewust worden dat het belangrijk is dat zij zich belangeloos inzetten voor onze gemeente. En dat de jongeren die zich al inzetten een blijk van waardering krijgen én letterlijk op een podium worden gezet. Lees verder

 • VVD wil 'geboorte van Roosendaal' blijven vieren

  03 oktober − ROOSENDAAL - De feestweek van Roosendaal 750 jaar was volgens velen een groot succes en dat is ook de VVD ter ore gekomen. "Een ongekend aantal positieve reacties van onze burgers en heel veel mensen die enorme trots over hun stad Roosendaal uitspraken", aldus Kees Verstraten (VVD). Onder andere het totaaltheaterstuk KIJK ons ... Roosendaal, maar ook alle andere activiteiten gooiden hoge ogen bij het publiek. Lees verder

 • Meelopen met BOA's

  02 oktober − Op vrijdagavond 28 september heeft ons raadslid Sanneke Vermeulen een avonddienst meegelopen met de BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) van de Gemeente Roosendaal. BOA's zorgen op verschillende vlakken voor veiligheid in onze gemeente. Sanneke is gisteren op pad geweest en heeft afwerkplekken voor prostitutie, kamerverhuur van arbeidsmigranten, openbaar drankgebruik, wildplassen en hangjeugd gecontroleerd en indien nodig beboet. Door deze avonddienst mee te lopen heeft zij een goed beeld gekregen wat de dagelijkse bezigheden zijn van dit team. Lees verder

 • Documentaire "Jonge Stemmen" genomineerd voor Cultuurprijs Roosendaal

  01 oktober − Aanstaande vrijdagavond (5 oktober) is het zover! Om 20:00 begint de uitreiking van de Cultuurprijs in Theater de Kring. De documentaire "Jonge Stemmen" waarin ons VVD-raadslid Sanneke Vermeulen als één van de vier jonge politici is gevolgd tijdens de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 door is genomineerd Lees verder

 • Onderscheiding voor prominente VVD-er

  01 juni − Onderscheiding voor prominente VVD-er Lees verder

 • Première documentaire ‘Jonge stemmen’

  20 mei − Première documentaire ‘Jonge stemmen’ Lees verder

 • Forse tekorten bij beschermd wonen.

  23 januari − Forse tekorten bij beschermd wonen. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2022

  07 januari − Verkiezingsprogramma 2018-2022 Lees verder

 • Drugsoverlast in onze gemeente

  24 december − Drugsoverlast in onze gemeente Lees verder

 • Werkbezoek Statenfractie

  03 november − Werkbezoek Statenfractie Op 3 november ontvingen wij de Statenfractie van de VVD. Na een korte presentatie van lijsttrekker Cees Lok maakte het gezelschap een uitgebreide wandeling door de binnenstad. Via de Schuiven liep men vervolgens naar het Innovitapark en onderweg werden de gasten geïnformeerd over de ontwikkeling van Stadsoevers. Zowel de Roosendaalse fractie als de Statenfractie vonden het bezoek zeer de moeite waard. Lees verder

 • Opstoppingen in Roosendaal.

  © www.lc.nl

  11 oktober − Natuurlijk ervaart men overlast door wegwerkzaamheden verband houdende met de aanleg van de Centrumring. Het wekt echter verbazing wanneer ook op de aangegeven omleidingsroutes werkzaamheden worden verricht zoals het aanbrengen van printbeton in de Kennedylaan. Lees verder

 • Steun ons en word lid.

  02 juni − 1 jaar lid voor maar €25 Lees verder