Nieuws

 • Samen met belangen- en bewonersgroepen in gesprek over ontsluiting van Tolberg en Bravis

  26 juni − Kortgeleden heeft een viertal raadsleden een wandeling gemaakt in het ‘ontsluitingsgebied’ Tolberg met vertegenwoordigers van de bewonersgroep Thorbeckelaan. De behoefte aan een dialoog met de gemeente is groot en daarom is het van belang om met elkaar fysiek in gesprek te zijn. Lees verder

 • Voorjaarswandeling Langdonk: wijk met kansen

  25 mei − In navolging van eerdere wandelingen door onze Roosendaalse wijken hebben Sanneke Vermeulen en Kees Verstraten met vertegenwoordigers uit de wijk deze keer Langdonk bezocht, een stukje authentiek Roosendaal met wortels uit de jaren 70. We hebben vooral gekeken naar leefbaarheid en mogelijkheden naar verbinding. Onlangs vroegen mensen in Kalsdonk ons waarom de VVD met hen wil wandelen, een goede en eerlijke vraag. In het verleden hebben we dit ten onrechte laten liggen. Elke wijk, elke bewoner doet ertoe, met elkaar eens zijn lukt niet altijd maar elkaar luisteren is een kleine moeite en daarom is het belangrijk om dit niet vanuit ombudspolitiek te doen maar vanuit het oprechte gevoel waarbij we iets voor de wijk willen betekenen. Lees verder

 • Zaterdagochtend voorjaarswandelingen door Kalsdonk en Kortendijk

  03 mei − Met fractieleden van de VVD en twee vertegenwoordigers uit wijk/ buurthuis/ preventieteam hebben we een wandeling gemaakt door een mooi stukje authentiek Roosendaal met als doel te kijken naar de leefbaarheid en verbinding te zoeken met vertegenwoordigers uit de wijk. En al wandelend krijg je altijd een mooie inkijk! Kees Verstraten, Anneke Eyck, Sanneke Vermeulen Lees verder

 • Sanneke Vermeulen kandidaat Tweede Kamerverkiezingen

  18 februari − Sanneke Vermeulen (28) uit Roosendaal is door de landelijke VVD-scoutingscommissie op de ontwerp-kandidatenlijst geplaatst voor de Tweede-Kamer verkiezingen in maart 2021. Ze staat op de 57-ste plaats. Sanneke is sinds 2018 gemeenteraadslid voor de Roosendaalse VVD, daarvoor was zij burgerraadslid. Over haar kandidaatschap zegt ze: “Ik vind het prachtig om op de lijst te staan. Ik vind het een eer om deze mooie partij op de lijst te mogen vertegenwoordigen. Ik kwam op het idee om dit te doen, omdat ik de waarden als eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid nastreef. Zowel in mijn raadslidmaatschap probeer ik zoveel mogelijk voor inwoners te betekenen en dit zou ik graag voor heel Nederland willen doen. Vermeulen heeft als portefeuille o.a. energietransitie, veiligheid en openbare orde, jeugd en sport. Ook wil zij landelijk hier een bijdrage aan leveren. Lees verder

 • Samenwerking is nodig op weg naar gouden toekomst

  18 februari − Roosendaal moet inzetten op intensieve samenwerking met de andere grote plaatsen in de regio om de eigen positie te versterken. Deze zogenoemde “Sterke steden as” met de plaatsen Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Bergen op Zoom en Roosendaal zal zich vooral richten op economie, sociale kwesties en woonbeleid. Zo kan deze streek een vuist maken richting Den Haag en de Provincie Noord-Brabant. In het kersverse document “Sterke steden as” is voor onze stad de kernaanduiding; Roosendaal werkspoor. Als VVD willen we dit breder trekken. We kunnen ons wel degelijk ook richten op Roosendaal als Beleefstad, omdat alle voorzieningen en ontwikkelingen hier op cultureel- en winkelgebied zeer waardevol zijn. De Designer Outlet en de ontwikkeling van de vrijetijds-sector in Stadsoevers en bij de Stok (met over afzienbare tijd een bezoekersaantal van 3 miljoen mensen!) zijn natuurlijk van enorme meerwaarde in deze regio. Roosendaal is een stad met veel potentie. De financiën zijn prima op orde. Door de aanwezigheid van een reeks (middelbare en hogere) onderwijsinstellingen neemt de aantrekkingskracht voor jongeren toe. Op het gebied van bedrijvigheid heeft het een prima vestigingsklimaat. Deze sterke punten kunnen ons in nauwe samenwerking met de buurgemeenten alleen maar sterker maken! Lees verder

 • Haal EK parasport naar Roosendaal

  06 februari − Roosendaal moet meedingen naar de organisatie van het eerste Europese kampioenschap voor sporters met een beperking. Dat vindt VVD Roosendaal, zo blijkt uit vragen die gemeenteraadslid Sanneke Vermeulen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders Lees verder

 • 'Aan de keukentafel met...'

  30 november − Op 10 december ontvangt de VVD ondernemer Nicky Broos, voor een talkshow waarbij verder fractievoorzitter Kees Verstraten aanschuift. Het 'keukentafelgesprek' VVD Live over tal van actuele ontwikkelingen wordt rechtstreeks via facebook uitgezonden. Aanvang 10 uur. Gespreksleider is afdelingssecretaris en oud-journalist Paulus Smits. Lees verder

 • VVD-voorstel over stationsgebied aangenomen

  28 november − Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met een motie van de VVD om het stationsgebied en de omliggende straten integraal aan te pakken. Het gaat dan om een totale gebiedsvisie voor het Stationsgebied en oude Centrum (Spoorstraat, Brugstraat, Burgemeester Prinsensingel, Molenstraat- oost, Hoogstraat). Een gebied met heel veel potentie waar een fundamentele aanpak noodzakelijk is en waar straks wonen, werken en verblijven passend en zeer prettig zullen zijn. Daarnaast moet er uiteraard ook aandacht zijn voor een veilige en efficiënte verkeersafwikkeling en een goede herinrichting van het Stationsplein. Een mooie aanlooproute naar het centrum van Roosendaal is ook onderdeel van het plan. Een prachtige nieuwe uitdaging voor vernieuwing van dit gebied. We leven nu in moeilijke tijden en daarom is het juist zo belangrijk om ook economisch te blijven denken en ontwikkelen. Lees verder

 • VVD Roosendaal blijft vernieuwen

  28 november − Nieuwe bestuursleden, meer betrokkenheid van de leden en een belangrijker rol in VVD-netwerken in de regio, Noord-Brabant en Den Haag. Dat zijn drie belangrijke ontwikkelingen binnen de Roosendaalse VVD. Ruim een jaar geleden kondigde het Roosendaalse VVD-bestuur na een turbulente periode een 'frisse herstart' aan. Speerpunten daarbij waren een meer permanente blik naar buiten, meer interactie en debat met de leden en verder doorgroeien op de populariteit van onze partij in plaats van stil blijven staan. Ondanks alle beperkingen door corona, die ook van invloed zijn geweest op het realiseren van deze ambities, kunnen we nu wederom een reeks belangrijke stappen voorwaarts naar buiten brengen. Lees verder

 • Fractieleider maakt plaats voor opvolger

  09 juni − Begin juni heeft binnen de VVD-gemeenteraadsfractie een belangrijke wisseling plaatsgehad. Jeroen van den Beemt treedt af als fractievoorzitter. Hij wordt in die functie opgevolgd door Kees Verstraten. Jeroen van den Beemt blijft wel lid van de VVD-fractie in de raad. Het bestuur heeft kennis genomen van de functiewisseling en heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Kees Verstraten als nieuwe leider van de raadsfractie. Het bestuur is ervan overtuigd dat voor zowel de VVD als de gemeente Roosendaal de positiewisseling een positieve uitwerking heeft. Over zijn aftreden als fractieleider zegt Jeroen van den Beemt: ‘Binnen de Roosendaalse VVD heb ik het besluit genomen te stoppen met het fractievoorzitterschap en draag ik deze werkzaamheden per direct over aan fractiegenoot Kees Verstraten. De afgelopen twee jaren weet Kees Verstraten in het politieke spanningsveld tussen individu en gemeenschap, het belang van omwonenden naast het algemeen belang, steeds de juiste route en de juiste woorden te vinden. Nadat hij in een raadsvergadering het woord had gevoerd over de ruimtelijke plannen vanwege het nieuwe ziekenhuis kwam ik tot het inzicht dat hij dat bijzonder goed doet. Daarop constateerde ik dat ik nu zou kunnen terugtreden als fractievoorzitter.’ En de nieuwe fractieleider Kees Vertraten zegt: ‘Het vertrek van Jeroen kwam voor mij ook zeker als een verrassing. Heb alle begrip voor dit besluit en ik respecteer hoe Jeroen erin staat. Het fractievoorzitterschap is voor mij persoonlijk een mooie uitdaging maar het gaat vooral om het belang van de Roosendaalse VVD. Het voornaamste daarin zal zijn dat we de stabiliteit van de laatste anderhalf jaar kunnen voortzetten en een constructieve coalitiepartner kunnen blijven met een echt eigen VVD geluid. De samenwerking daarbij met het bestuur en onze achterban is cruciaal, samen zullen we moeten blijven werken aan een gezamenlijke krachtige lokale partij en daar heb ik alle vertrouwen in.’ Lees verder

 • Stel paal en perk aan overlast in Emile van Loonpark

  09 juni − Naar aanleiding van een reeks incidenten in het Emile van Loonpark in het centrum van Roosendaal, heeft onze vertegenwoordiger Sanneke Vermeulen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Overlast was er vooral tijdens nachtelijke uren op de vrijdagen en zaterdagen, voorafgaand aan de horecasluiting als gevolg van de coronabeperkingen. Uit de vragen: "Deze incidenten hebben een negatief effect op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van zowel bewoners, uitgaanspubliek als de politie. De incidenten verschuiven zich van de Markt naar het Emile van Loonpark waar handhaving lastig is, vanwege de vele uitvalswegen in dit park en de beperkte hoeveelheid camera's." Inmiddels heeft het college geantwoord. Burgemeester Han van Midden: “Helemaal afsluiten wordt vermoedelijk lastig, maar 'als er incidenten plaatsvinden, hangen die meestal samen met het uitgaansleven op en rond de Markt. Het ligt voor de hand vooral die toegangen op de mogelijkheid tot sluiting te onderzoeken die in de omgeving van de Markt het meest worden gebruikt." Dat zijn de onderdoorgang bij Parottia en de doorsteek bij Panneboeter. Maar ook daar kleven nadelen aan. De gemeente onderzoekt welke oplossing de beste is en verwacht daarover dit najaar uitsluitsel te kunnen geven. In de tussentijd wordt er nog wel zo snel mogelijk een camera in het park en in de Panneboeter geplaatst. Lees verder

 • Voortgang Bravis ziekenhuis

  09 juni − De afgelopen tijd is er op diverse niveaus (politiek en bestuurlijk) geregeld gesproken over de komst van het Bravis ziekenhuis in het gebied Bulkenaar tussen de A58 en Tolberg-West. Zo is in maart de gebiedsvisie Bulkenaar vastgesteld, dat voorziet in een gebied als een duurzaam parklandschap, waar gezondheid, natuurbeleving en recreëren centraal staan. Er komt 12 hectare beschikbaar waar het Bravis ziekenhuis zich met eventuele zorgpartners kan vestigen. Een gedeelte van het gebied de Bulkenaar gaat fungeren als een groene buffer tussen het bestaande woongebied en het ziekenhuis. Over de ontsluiting van het ziekenhuis en de rol die de zuidelijke rondweg daarbij speelt, wordt nog volop gesproken. Ook de VVD-fractie blijft daarbij op het vinkentouw zitten. Uiteraard in nauwe samenspraak met de bewoners van Tolberg-West (verenigd in een tweetal comités) en van het buitengbied. Lees verder

 • VVD-debat over Roosendaalse binnenstad

  18 februari − De binnenstad van Roosendaal heeft de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Oorzaken daarvan zijn onder meer de economische crisis die zich vanaf 2008 manifesteerde, het veranderde kooppatroon van consumenten en de reactie op deze ontwikkelingen door middenstanders, vastgoedeigenaren en de overheid. Tijd om eens stil te staan bij hoe het er nu precies voorstaat met de binnenstad van Roosendaal. Daarom organiseert de lokale afdeling van de VVD een themabijeenkomst ‘het kloppend stadshart van Roosendaal’. De bijeenkomst heeft plaats op 10 maart. Twee gastsprekers zullen het onderwerp inleiden. Rob Weiss is als directeur van Ik Onderneem! In tal van gemeenten actief met de herorganisatie en professionalisatie van binnensteden, dorpskernen en centra. De andere inleider is Tweede-Kamerlid Thierry Aartsen, VVD-woordvoerder over het midden- en kleinbedrijf. Op het programma staat voorts een paneldebat, waaraan onder anderen door wethouder Cees Lok (VVD, binnenstad, economie en mobiliteit) en plaatselijke ondernemers zal worden deelgenomen. Uitgebreid zal worden stilgestaan bij de herontwikkeling van de Roosendaalse binnenstad. Een proces dat – op initiatief van de VVD – is ingezet in 2012. Een aantal projecten is al gerealiseerd (de ‘cityring’, herinrichting Nieuwe Markt), andere projecten vergen een langere adem, zoals de herinrichting van straten en gebieden die door leegstand zijn getroffen. De themabijeenkomst begint op 10 maart om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30) bij Sieben Recreatie, De Stok 4. Belangstelleden zijn van harte welkom, de toegang is gratis. Wel wordt het op prijs gesteld als bezoekers zich per e-mail aanmelden via secretaris@roosendaal.vvd.nl . Lees verder

 • Druk bezochte avond duurzaamheid en transitie

  30 oktober − De debatavond die de Roosendaalse VVD had georganiseerd rondom de thema’s duurzaamheid en transitie was bijzonder... Lees verder

 • Ondertunneling spoor Willem Dreesweg

  15 oktober − De Roosendaalse VVD is tot de conclusie gekomen dat het nu mogelijk is de spoorovergang van de Willem Dreesweg over de lijn Roosendaal-Essen te gaan vervangen door een tunnel... Lees verder

 • Eerste Jongerenroos uitgereikt

  20 september − Donderdagavond 19 september heeft burgemeester Jacques Niederer de eerste Jongerenroos... Lees verder

 • Eerste twee zonneweides akkoord

  19 september − Tijdens de gemeenteraad van 19 september heeft de VVD ingestemd met de zonneweides aan de... Lees verder

 • B7-overleg in Provinciehuis

  17 september − De VVD-fractievoorzitters van de 7 grote gemeenten en de Provinciale Staten van Brabant, komen... Lees verder

 • Uitreiking eerste Jongerenroos

  15 september − Uitreiking eerste Jongerenroos. De Roosendaalse VVD vindt het belangrijk om kinderen en jongeren te... Lees verder

 • Raadslid op bezoek bij wethouder

  11 september − Ons Roosendaals raadslid Sanneke Vermeulen heeft maandag 9 september ‘meegelopen’ met de... Lees verder